pondělí 26. května 2014

Podívej se na lidi, kteří chtějí zbohatnouti. Hleď, jak se namáhají, aby získali peněz. 
A my můžeme získati si pokladů pro nebe. Můžeme shromažďovati démanty skoro hráběma. 
Stačí k tomu, abychom vše vykonávaly z lásky k dobrému Bohu.