čtvrtek 29. května 2014

Dobrý Bůh řekl, že v poslední den „setře veškeré slzy z našich očí“, 
a zajisté tím větší bude útěcha, čím více bude slz ke stírání. 

Dne 29. května 1887 sdělila Terezie svému otci, že chce vstoupit na Karmel v Lisieux.