pátek 30. května 2014

Velmi mnohé zkoušky a kříže přes mne přešly, vytrpěla jsem na zemi mnoho. 
V dětství jsem snášela strasti se zármutkem a truchlivostí ducha, 
nyní naopak prožívám těchto trpkých plodů se srdcem plným radosti a slasti. 
A přece – podle vnějšku soudě – je na světě druhá duše, 
jež by byla všeho těžkého a trpkého ušetřena jako já?