úterý 20. května 2014

Jedinou mou útěchou jest síla a klid. Mimo to doufám, že jsem taková,
 jako mne chce Ježíš míti. Toť veškeré mé štěstí! 
Kdybyste věděli, jak velkou mám radost, že nemám radosti,
 abych tím mohla oblažiti Ježíše. 
Jest to velmi jemná radost, i když se nedá pociťovati.