středa 7. května 2014

Kromě Ježíše nemožno hledati opory. 
Jen on jest nezměnitelný.
Jak jest blahá myšlenka, že se nemůže měniti.