sobota 31. května 2014

Teď již nemám žádného přání, oživuje mě už jen jediná touha:
 milovati Ježíše nadevše, nesmírně, ba až k šílenství. 
Nežádám si již utrpení kříže a nedychtím ani po smrti, jakkoli je mi obojí milé a drahé.
 Po dlouhý čas jsem toužebně volala jako vítané posly Boží, 
útrapy se staly mým údělem a domnívala jsem se nejednou, 
 že jsem již blizoučko břehům věčnosti.