neděle 1. června 2014

Ó Srdce Páně, pokladě něžnosti, Tys moje štěstí, naděj jediná! 
Ty umíš žehnat, vlít kouzlo mladosti. Zůstaň, až přijde poslední hodina! 
Jen Tobě, Pane, svůj jsem život dala, znáš všechna přání, tužby mé duše. 
V Tvé dobrotě, jež bezměrnou se stala, chci ztratit se, ó Srdce Ježíše!