pondělí 2. června 2014

Dospěla jsem k přesvědčení, že duše musí svému duchovnímu vůdci sděliti, 
když má tak veliku touhu po spojení s Bohem.
Sestupujeť každého dne Pán na oltář, ne aby byl chován ve zlatém ciboriu, 
nýbrž touží, aby na zemi nalezl nové království nebeské, 
ráj našeho srdce, kde s rozkoší zůstává.