středa 4. června 2014

 Jak prahnu po nebi, po tomto blaženém příbytku, 
kde budeme milovati Ježíše bez výhrady.
 Abychom tam však došly, třeba lkáti a trpěti. 
Nuže, chci trpěti vše, co se zalíbí Mému Miláčku, 
chci Jej nechat dělati s Jeho míčem vše, co se mu zlíbí.