čtvrtek 5. června 2014

Pro mne jsou již jen nebeské radosti, radosti, v nichž vše stvořené,
 jež jest ničím, ustoupí nestvořenému, jež je skutečností (vším).