čtvrtek 31. července 2014

Ďábel dobře ví, že nemůže přivésti ke hříchu duši, která chce úplně náležeti Bohu. 
Proto se snaží, aby ji přesvědčil, že hřeší. Již to jest mnoho, ale to nestačí jeho zběsilé zlobě...
Směřuje k něčemu úplně jinému: chce zbaviti Ježíše milovaného příbytku. 
Protože nemůže sám vstoupiti do této svatyně, chce, aby aspoň zůstala prázdná a bez Pána.