pátek 1. srpna 2014

Když myslím na zítřek, ze slabosti své strach mám, 
cítím, jak nuda, smutek mé srdce béře v plen. Však zkoušet, Bože, chci! 
Strast ráda v oběť dám - jen dnešní den!