úterý 12. srpna 2014

Mým nebem na zemi jest již dlouho utrpení a nemohu si představiti, 
že by mi bylo dobře na místě, kde vládne pouze radost bez příchuti svatého zármutku.