středa 13. srpna 2014

Jest velikou útěchou myšlenka, že Ježíš, Bůh silný, znal veškeré naše slabosti,
 že se chvěl při pohledu na hořký kalich, po němž však jinak žhavě toužil.