sobota 2. srpna 2014

Když největší hříšník světa před smrtí svých zločinů lituje a umře proniknut lítostí a láskou,
 tu nepočítá Pán ani nesčetných zneužitých milostí, ani nedbá jeho nepravostí, 
nýbrž vidí a počítá jen jeho poslední vzdechy a béře ho bez váhání do náručí svého milosrdenství.