pondělí 15. září 2014

Cítím, že máme kráčeti k nebi toutéž cestou, bolestí spojenou s láskou.
 Až se dovleku do přístavu, naučím vás, jak se máme plaviti rozbouřeným mořem světa: 
s odevzdaností a láskou dítěte, jež ví, že otec je miluje a nenechal by je samotné v nebezpečné chvíli.