středa 3. září 2014

 Kristus jest láskou mou, jest žitím mojím. Snoubencem něžným jest,
 jenž zrak můj jal. S nebeským Pánem hlas prostý svůj pojím, by si mé srdce vzal!