úterý 23. září 2014

Právé radosti nelze nalézti ve věcech, které nás obklopují, 
nýbrž ona sídlí jedině v hlubinách našeho srdce. 
Clověk jí může míti právě tak ve svém tmavém žaláři jako na královském zámku.