pondělí 22. září 2014

Jsou na světě osoby, které všecko tak pojímají, že se jim to stává na výsost nepříjemným. 
Já jednám právě naopak. Vidím v každé věci její dobrou stránku.