pondělí 8. září 2014

Tak zasvítilo ráno 8. září a srdce mé oplývalo nebeským štěstím a mírem, 
i skládala jsem sv. sliby, jsouc naplněna tímto pokojem, jenž převyšuje všecko pomyšlení (1. Fil. 4,7). 
Jak mnoho milostí jsem si toho dne vyprosila, vždyt jsem si opravdu připadala, 
jako dcera královská! 

 8. září 1899 složila Sv. Terezie slavné sliby a obdržela jméno.