neděle 30. listopadu 2014

Úsudek tvorů! Buď Pán Bůh tisíckrát pochválen, že mi dal milost, abych ho dbala co nejméně!