pondělí 1. prosince 2014

Často pravím s překvapením ke Svaté Panně: „Víš, drahá Matičko, že jsem šťastnější, než ty?
 Ty´s mou Mátí, ale nemáš svaté Panny a nemůžeš ji milovati…
Jest sice pravda, že jsi Matka Ježíšova, než tys mi dala Ježíše a On na kříži dal nám Tebe za Matku. Tak jsme bohatší než ty. Ty sis kdysi přála ve své pokoře býti služebnicí Matky Boží, a já, ubohý nepatrný tvor, nejsem tvou služebnicí, nýbrž tvým dítkem. Tys Matka Ježíšova i matka má! 

1. prosince 1918 uznal Benedikt XV. kanonizační proces za platný.