úterý 4. listopadu 2014

Jsou duše, na něž milosrdný Bůh čeká s neomdlévající shovívavostí,
 jimž sesílá osvícení svá jen ve slabých paprscích.