pondělí 3. listopadu 2014

V nebi bude překvapující, nesmírně oblažující duchovní příbuzenství. 
Prostý pastýř snad bude druhem velikého učitele církevního, prosté dítě společníkem patriarchy. 
O jak velice dychtím po této číši lásky.