středa 5. listopadu 2014

Musíme se cvičiti v malých ctnostech. To bývá někdy opravdu těžké. 
 Bůh však nikdy neodpírá první milosti, které potřebujeme, abychom se přemohli.
 Když duše odpovídá té milosti, bývá zahrnuta osvícením.