středa 17. prosince 2014

Ježíš mi může uděliti milost, abych Jej nikdy neurazila,
 neb aspoň abych se dopustila jen chyb, které Ho neurážejí,
 které Ho nezarmucují, ale jen mi slouží k tomu, by mne pokořily a posilnily mou lásku.