středa 10. prosince 2014

Kdyby snad byl Petr ulovil několik rybiček, nebyl by učinil Ježíš zázraku. 
Než, apoštol nic neměl, proto brzo naplnila moc a dobrota Boží jeho sítě velkými rybami. 
Takový jest Pán. Dává. Vždyť je Bohem! Než chce pokorné srdce.