čtvrtek 11. prosince 2014

Věda lásky! Jak líbezně zní slovo to mému srdci. Jen po ní toužím a žízním. 
Volám s nevěstou Velepísně: „Kdybych za ni dala veškeren majetek domu svého, 
budu ho za nic pokládati.“ (Velepíseň 8,7)