úterý 23. prosince 2014

Právě ony duše, které jsou schopny snášeti nedostatek ohledu a jemnosti, jsou obklopovány největší láskou a úctou. O nich možno užiti slov našeho svatého Otce Jana z Kříže: „Teprve, tehdy se mi dostalo všech dobrých věcí, když jsem jich sobecky nehledal.“