středa 24. prosince 2014

Moje duše byla právě ve škole kříže a odříkání velmi nezralá. 
Kolika zkouškami jsem ještě musila projíti, než jsem dosáhla břehu pravého, 
 neochvějného klidu srdce a mohla užívati oněch požehnaných plodů odevzdanosti a odloučení.