čtvrtek 25. prosince 2014

O oněch vánocích, v požehnanou tu noc, změnilo milostné Jezulátko temnoty duše mé v proudy světla. 
Ten, jenž se z lásky ke mně stal malým a slabým, učinil mě statečnou a silnou. 
Oblékl mě ve svou zbroj, a od té chvíle jsem kráčela od vítězství k vítězství, počínajíc běžeti jako obr svou cestou.

 25. prosince 1886 obrácení Svaté Terezie.